Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

WVT Is ook op Interclean 2014 in Amsterdam

{ 20 maart, 2014 }

Interclean 2014 in Amsterdam


Interclean noemt zichzelf ’s werelds belangrijkste beurs voor de reinigingsindustrie en dat zijn geen holle woorden. Dit jaar zijn er zo’n 600 standhouders geregistreerd, waaronder voor de eerste maal ook WVT Industries. Kom ons dus een bezoek brengen in de Amsterdamse RAI
tussen 6 en 9 mei 2014.


Wilt u ons liever in België een beursbezoek brengen, dan kan dat uiteraard ook. Naar goede gewoonte staat WVT Industries ook dit jaar op de Maintenance 2014 beurs in Antwerpen. Op 26 en 27 maart bent u van harte welkom in Antwerp Expo.


Genoeg redenen dus om ons in 2014 een bezoekje te brengen!

WVT Industries maakt deel uit van de SIR

{ 20 maart, 2014 }

SIR

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) streeft ernaar om veilig werken in de industriële reiniging te bevorderen en te reguleren. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en – sinds 2003 – in België. De SIR geldt als een voorbeeld van hoe effectief zelfregulering op het gebied van veiligheid in een branche kan zijn.


Zo omschrijft deze stichting zichzelf. Sinds kort maakt ook WVT Industries deel uit van de talrijke aangesloten bedrijven in Nederland en België. Ook WVT Industries staat tussen de meest prominente spelers binnen deze markt http://www.sir-safe.nl/nl/ledenlijst


De SIR ijvert ervoor zo veilig mogelijk te werken in de industriële reiniging. Om die doelstelling te verwezenlijken, stelt de SIR duidelijke richtlijnen op, in samenspraak met alle partijen uit de branche. Door de unieke samenstelling van de partijen wordt er altijd een evenwichtig en door alle partijen aanvaard resultaat bereikt. De vastgestelde richtlijnen gelden voor de gehele branche in de Benelux. Aangezien deze richtlijnen eenduidig zijn, worden bij toepassing onveilige werksituaties tot een minimum beperkt. WVT Industries werkt actief mee binnen de werkgroep Chemisch Technisch Reinigen.

WVT Spanje

{ 20 maart, 2014 }

WVT Spanje

De samenwerking met een locale Spaanse agent gedurende de afgelopen 12 jaar hebben geresulteerd in een volledige overname door WVT.


Ten einde een verdere groei te kunnen realiseren was een locale aanwezigheid vereist d.m.v. magazijn en burelen om ook de Spaanse klanten te kunnen voorzien van dezelfde service waarvoor WVT gekend staat. De focus richt zich op de industriële regio’s van Barcelona met ondermeer Tarragona en ook Valencia waar diverse klanten gevestigd zijn.

Het succes van C-Clean Bio genereert een nieuwe klant van formaat !

{ 20 maart, 2014 }

C-Clean Bio


Een reinigingsopdracht die zo’n 2,5 jaar geleden met succes werd uitgevoerd door onze partner CR Asia Singapore (CRAS) kent vandaag een mooi vervolg. Onze inzet, de kwaliteit van onze producten en de befaamde mond-tot-mondreclame hebben er immers voor gezorgd dat we een mooi contract met BP Australië hebben getekend.


Even ter herinnering: In augustus 2011 voerde CRAS een chemische reiniging uit van een ‘Packinox’ Combined Feed / Effluent warmtewisselaar bij een raffinaderij aan de Baai van Manilla op de Filippijnen. Deze bijzondere Packinox maakt deel uit van de Continuous Catalytic Reformer Unit (CCR) en de eerste die ooit werd gereinigd onder de verantwoordelijkheid van CR-Azië. De Packinox is een zeer kwetsbaar apparaat dat bestaat uit een gelaste plaatbundel in een cilindrisch drukvat. Bij overdruk in de plaatbundel ontstaat zeer zware schade. De fabrikant van deze warmtewisselaars, Alva-Laval, was dan ook heel bezorgd en betrokken bij de keuze van de reinigingsmethodiek en het type van de gebruikte chemicaliën.

Lees meer »

WVT Industries helpt u met uw inventaris om aan uw REACH-verplichtingen te kunnen voldoen

{ 20 maart, 2014 }

GHS toxic safety docs

Een overzicht krijgen op uw taken en verplichtingen binnen REACH brengt mogelijk heel wat extra administratieve lasten en vragen met zich mee waarbij de communicatieverplichtingen ten opzichte van down-streamgebruikers van fundamenteel belang zullen zijn.


Toevertrouwen aan WVT
Naast het opmaken en bijhouden van de nieuwe msd’en krijgt u van WVT ook het nodige advies d.m.v. een specifiek software systeem in overeenstemming met de nieuwe wetgeving incl. een veiligheidsinstructie-kaart. Op die manier verzekeren we onze klanten dat de preparaten en producten die we leveren perfect cfr deze nieuwe regelgeving gelabeld kunnen worden. Uiteraard dreigen door de wijziging in de wetgeving een aantal preparaten van WVT Industries in de categorie ‘corrosief, ontvlambaar of andere …’ te zullen belanden. Niet heel aangenaam voor een aantal van onze klanten om ineens geconfronteerd te worden met het feit dat een van de aangekochte producten volgens de nieuwe labeling commercieel minder attractief blijken te zijn. Maar maakt u zich vooral niet onnodig ongerust.

Lees meer »