Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

GHS (Globally Harmonised System)

{ 20 maart, 2014 }

Dit is een adviestekst van de Verenigde Naties om te komen tot een geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels.

Reageer