Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

Behandeling van olie-water mengsel uit raffinaderij met WVT Demul 40 (besparing van 70% !)

{ 27 juni, 2017 }

Olieraffinaderijen hebben constant te maken met vervuiling van water door verschillende oliefracties.
Om de olie van het water af te scheiden, wordt gebruik gemaakt van API separatoren.

In deze separatoren worden grotere oliedeeltjes gescheiden van het water door het gravitatie-effect: oliedeeltjes verplaatsen zich naar boven, en worden van het oppervlak afgeschraapt. Tegelijk zullen zwaardere sedimenten naar de bodem bewegen, waar een schraper het bodemslib naar een centrale verzamelput duwt. De waterfractie, filtraatwater of effluent genoemd, wordt vervolgens verder behandeld in de waterzuivering.

Echter, als het olie-water mengsel vele kleine deeltjes aan olie bevat, of geëmulsifieerde oliedeeltjes, dan is een goede scheiding niet mogelijk en blijft het water een hoge oliefractie bevatten.

Dit laatste geval werd waargenomen bij de raffinaderij Gunvor te Antwerpen.

Door een slechte scheiding van de oliedeeltjes, bevatte het filtraatwater een te hoge concentratie aan COD en ammonium, waardoor dit niet verwerkt kan worden via het afvalwaterstation.

Gevolg : een totale hoeveelheid van 364 m³ aan filtraatwater wordt elke 2 jaar opgevangen en vervolgens door een externe afvalverwerker behandeld. Het opvangen van dit water, het transport en de verwerking ervan had een gezamenlijke kostprijs van 80.000 euro.

Door het inzetten van de emulsiebreker Demul 40 CP, slaagde WVT Industries NV erin een goede scheiding te behalen van de oliedeeltjes. Het olie-water mengsel werd behandeld met een dosering van 0,25 %vol aan Demul 40 CP. Na een contacttijd van 6 tot 8 uur bij omgevingstemperatuur (geen verwarming noodzakelijk !) werd een prima scheiding van de olie- en waterfractie bekomen. Dit had een dubbel voordeel: de bovenstaande oliefractie bevatte dusdanig weinig water, dat deze opnieuw naar de eigen installaties gestuurd kon worden voor re-raffinage, en de resterende waterfractie een dusdanige daling in COD en ammonium kende, zodat deze in dit geval wel via de eigen waterzuivering verwerkt kon worden.

Uiteindelijk werd 120 T aan olie gerecupereerd, en kon 244m³ water alsnog via de eigen waterzuivering verwerkt worden.

Rekening houdend met extra kosten aan interne transporten voor de olie en het water naar de eigen installaties, huur van tijdelijke opslagcapaciteit en de aankoop van Demul 40 CP, konden de uiteindelijke kosten beperkt worden tot 35.000 euro, of een besparing van bijna 70 % !

Indien meer informatie gewenst, kan u steeds met ons contact opnemen via info@wvt.be ofwel via deze link http://wvt.problog.be/2017/03/20/euroshore-article/

?

Seminar on water treatment by WVT Industries

{ 22 juni, 2017 }

Our colleague Tommy Verhoeven presenting a very interesting seminar on water treatment at Atlas Copco.

WVT Industries wordt exclusieve partner voor België van Hexa Cover® !

{ 13 juni, 2017 }

Hexa Cover® – Ultieme afdekking voor alle vloeistoffenHet unieke en gepatenteerde Hexa-Cover® is perfect op bijna alle vormen van vloeibare oppervlakken.Hexa-Cover is de ideale oplossing voor het controleren en verzekeren van :– Tot 99% afdekking van de oppervlakte

– Tot 95% reductie van verdamping

– Tot 96% emissie reductie

– Tot 96% geur reductie

– Aanzienlijke reductie van warmteverlies 

– Bescherming van UV effect

– …Vandaag de dag wordt Hexa-Cover® reeds gebruikt op basins, lagoons, reservoirs, container, ponden en tanks.De applicatie van Hexa Cover® is dan ook nagenoeg eindeloos en gaat van water, industrie, olie & gas, landbouw en tal van andere sectoren.Hexa-Cover is beschikbaar in afmeting diagonaal 180 mm en diagonaal 228 mm.Contacteer ons voor meer informatie.