Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

WVT Is ook op Interclean 2014 in Amsterdam

{ 20 maart, 2014 }

Interclean 2014 in Amsterdam


Interclean noemt zichzelf ’s werelds belangrijkste beurs voor de reinigingsindustrie en dat zijn geen holle woorden. Dit jaar zijn er zo’n 600 standhouders geregistreerd, waaronder voor de eerste maal ook WVT Industries. Kom ons dus een bezoek brengen in de Amsterdamse RAI
tussen 6 en 9 mei 2014.


Wilt u ons liever in België een beursbezoek brengen, dan kan dat uiteraard ook. Naar goede gewoonte staat WVT Industries ook dit jaar op de Maintenance 2014 beurs in Antwerpen. Op 26 en 27 maart bent u van harte welkom in Antwerp Expo.


Genoeg redenen dus om ons in 2014 een bezoekje te brengen!

GHS (Globally Harmonised System)

{ 20 maart, 2014 }

Dit is een adviestekst van de Verenigde Naties om te komen tot een geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels.

REACH

{ 20 maart, 2014 }

EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH) is gegarandeerd de meest ingrijpende wetgeving voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Voor zo’n 30000 stoffen zullen fabrikanten, importeurs en, in sommige gevallen gebruikers, gegevens over de eigenschappen en risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu van een stof moeten verzamelen. Tevens is er voor alle betrokkenen in de productieketen de verplichting om informatie over de stof en de toepassingen te communiceren. Het doel is een betere bescherming van mens en milieu tegen chemische risico’s en een vereenvoudiging van de bestaande EU-wetgeving betreffende registratie en risicobeoordeling van chemische stoffen.