Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

Corrosion Guard: the ultimate long-term corrosion protection product

{ 7 oktober, 2019 }

Corrosion in the production environment often leads to major problems. It not only causes an unsightly appearance but also has an economic impact. Well thought-out corrosion management is therefore necessary. This saves companies considerable expense with maintenance costs and significantly extends the lifetime of the equipment.

Corrosion Guard is a corrosion management solution that ensures long-term protection for your company.

Corrosion on manufacturing equipment

Many manufacturing companies face persistent corrosion issues. This surface deteration occurs in a wide range of situations. Many manufacturing companies have to deal with corrosion on a wide variety of plant and equipment items including:

  • Steam Lines
  • Steam Valve Manifolds
  • Windlass Steam Chests
  • Internal and external surfaces of tanks

These are just part of an extensive list of items that are exposed to corrosion. However WVT Industries has created a solution that can eliminate all kinds of equipment corrosion.

Corrosion Guard to the rescue

Corrosion Guard is a viscous, high build compound that simplifies corrosion management. This revolutionary product is quick, efficient and easy to use. It has proven to be particularly effective in defeating severe corrosion found on chemical and product storage, carriers and equipment.

WVT’s unique product offers many benefits:

  • Multi-purpose applications – Corrosion Guard can be used on all types of metals.
  • Suitable for high temperature environments -The product is resistant to continuous high temperatures.
  • Low-cost solution – Corrosion Guard reduces repairs and maintenance costs. Thanks to some modifications, our product is now twice as economical! – does not make sense
  • Easy-to-use – No more messy and wasteful smearing of greasy material.
  • Solvent-Free – Corrosion Guard is environmentally friendly, has a very high flash point, which provides an extra safety margin for application, handling, storage and shipment.
  • Double Overlapping Pigment System – Corrosion Guard creates a tough and flexible film, with improved adhesion to substrate, resistance to abrasion plus resistance to UV, moisture transmission and washout. 

How to apply Corrosion Guard?

The application of Corrosion Guard is fast and efficient. The process involves only 2 simple steps:

Surface Preparation 

Preparation is the key. Firstly remove all loose rust and flaking paint from the surface. Make sure that large rust deposits are removed and get rid of loose dirt particles. Afterwards, use WVT’s Degreaser S100 to wipe off oily deposits. The final, most  important step in the preparation process is to ensure that all surfaces are dry.

Application 

Secondly apply Corrosion Guard to the clean and dry surface. This can be done by simply brushing the product on at 1 to 1.5 millimeters thickness. Once applied, allow it to toughen (harden) for at least 24 hours at atmospheric temperature.

You can determine the quantity of pails you need by using the formula below:

(Pipe Dia (mm) x 3.14 x Pipe Run (m) x 11) / 18.000

Useful information

Corrosion Guard has the following physical & chemical properties:

pH: – not applicable
Relative density 20°C: – 0.900
Flash point: – not applicable
Solubility in water: – not soluble

Packaging Size: – 20 litres

For detailed information on health and safety, please read the Material Safety Data Sheet or Product label.

Interested in learning more about Corrosion Guard?

Get in touch!

Please prove you are human by selecting the Heart.

Gepost in industrieel onderhoud, roest verwijderen ~ Reacties uitgeschakeld voor Corrosion Guard: the ultimate long-term corrosion protection product

Het succes van C-Clean Bio genereert een nieuwe klant van formaat !

{ 20 maart, 2014 }

C-Clean Bio


Een reinigingsopdracht die zo’n 2,5 jaar geleden met succes werd uitgevoerd door onze partner CR Asia Singapore (CRAS) kent vandaag een mooi vervolg. Onze inzet, de kwaliteit van onze producten en de befaamde mond-tot-mondreclame hebben er immers voor gezorgd dat we een mooi contract met BP Australië hebben getekend.


Even ter herinnering: In augustus 2011 voerde CRAS een chemische reiniging uit van een ‘Packinox’ Combined Feed / Effluent warmtewisselaar bij een raffinaderij aan de Baai van Manilla op de Filippijnen. Deze bijzondere Packinox maakt deel uit van de Continuous Catalytic Reformer Unit (CCR) en de eerste die ooit werd gereinigd onder de verantwoordelijkheid van CR-Azië. De Packinox is een zeer kwetsbaar apparaat dat bestaat uit een gelaste plaatbundel in een cilindrisch drukvat. Bij overdruk in de plaatbundel ontstaat zeer zware schade. De fabrikant van deze warmtewisselaars, Alva-Laval, was dan ook heel bezorgd en betrokken bij de keuze van de reinigingsmethodiek en het type van de gebruikte chemicaliën.

Lees meer »

CLP

{ 20 maart, 2014 }

CLP

Verordening nr. 1272/2008 (CLP) is de omzetting van GHS naar EU-wetgeving. Europa heeft gekozen om niet het volledige GHS-systeem over te nemen en om nog een aantal extra H-zinnen toe te voegen.

GHS (Globally Harmonised System)

{ 20 maart, 2014 }

Dit is een adviestekst van de Verenigde Naties om te komen tot een geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels.

REACH

{ 20 maart, 2014 }

EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH) is gegarandeerd de meest ingrijpende wetgeving voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Voor zo’n 30000 stoffen zullen fabrikanten, importeurs en, in sommige gevallen gebruikers, gegevens over de eigenschappen en risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu van een stof moeten verzamelen. Tevens is er voor alle betrokkenen in de productieketen de verplichting om informatie over de stof en de toepassingen te communiceren. Het doel is een betere bescherming van mens en milieu tegen chemische risico’s en een vereenvoudiging van de bestaande EU-wetgeving betreffende registratie en risicobeoordeling van chemische stoffen.