Veilige en ecologisch verantwoorde
industriële reinigingsmiddelen

Blog

REACH

{ 20 maart, 2014 }

EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH) is gegarandeerd de meest ingrijpende wetgeving voor de chemische industrie van de afgelopen jaren. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Voor zo’n 30000 stoffen zullen fabrikanten, importeurs en, in sommige gevallen gebruikers, gegevens over de eigenschappen en risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu van een stof moeten verzamelen. Tevens is er voor alle betrokkenen in de productieketen de verplichting om informatie over de stof en de toepassingen te communiceren. Het doel is een betere bescherming van mens en milieu tegen chemische risico’s en een vereenvoudiging van de bestaande EU-wetgeving betreffende registratie en risicobeoordeling van chemische stoffen.